Ostatní
Ostatní
Šídlo královské (Anax imperator)
Šídlo královské (Anax imperator)
Vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata)
Vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata)
Vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum)
Vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum)
Vážka červená (Crocothemis erythraea)
Vážka červená (Crocothemis erythraea)
Vážka jižní (Sympetrum meridionale)
Vážka jižní (Sympetrum meridionale)
Vážka černořitná (Orthetrum cancellatum)
Vážka černořitná (Orthetrum cancellatum)
Vážka tmavá (Sympetrum danae)
Vážka tmavá (Sympetrum danae)
Vážka široká (Leucorrhinia caudalis)
Vážka široká (Leucorrhinia caudalis)
Lesklice zelenavá (Somatochlora metallica)
Lesklice zelenavá (Somatochlora metallica)
Šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum)
Šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum)
Šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum)
Šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum)
Šidélko větší (Ischnura elegans)
Šidélko větší (Ischnura elegans)
Šidélko znamenané (Erythromma viridulum)
Šidélko znamenané (Erythromma viridulum)
Šídlatka hnědá (Sympecma fusca)
Šídlatka hnědá (Sympecma fusca)
Šídlatka kroužkovaná (Sympecma paedisca)
Šídlatka kroužkovaná (Sympecma paedisca)
Šídlatka páskovaná (Lestes sponsa)
Šídlatka páskovaná (Lestes sponsa)
Šídlatka tmavá (Lestes dryas)
Šídlatka tmavá (Lestes dryas)
Šídlatka velká (Lestes viridis)
Šídlatka velká (Lestes viridis)
Šídlo modré (Aeshna cyanea)
Šídlo modré (Aeshna cyanea)
Šídlo sítinové (Aeshna juncea)
Šídlo sítinové (Aeshna juncea)
Vážka obecná (Sympetrum vulgatum)
Vážka obecná (Sympetrum vulgatum)
Larvy
Larvy
Vážka ploská (Libelulla depressa)
Vážka ploská (Libelulla depressa)
Páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii)
Páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii)
 Šídlo rákosní (Aeshna affinis)
Šídlo rákosní (Aeshna affinis)
Vážka rudá (Sympetrum sanguineum)
Vážka rudá (Sympetrum sanguineum)
Motýlice obecná (Calopteryx virgo)
Motýlice obecná (Calopteryx virgo)
Motýlice lesklá (Calopteryx splendens)
Motýlice lesklá (Calopteryx splendens)
Vážka bělořitná (Orthetrum albistylum)
Vážka bělořitná (Orthetrum albistylum)
Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia)
Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia)
Šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes)
Šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes)
Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
Vážka žlutavá (Sympetrum flaveolum)
Vážka žlutavá (Sympetrum flaveolum)
Šídlatka brvnatá (Lestes barbarus)
Šídlatka brvnatá (Lestes barbarus)
Vážka rumělková (Sympetrum depressiusculum)
Vážka rumělková (Sympetrum depressiusculum)
Vážka žlutoskvrnná (Orthetrum coerulescens)
Vážka žlutoskvrnná (Orthetrum coerulescens)
Šídlo hnědé (Anax ephippiger)
Šídlo hnědé (Anax ephippiger)
Klínatka vidlitá (Onychogomphus forcipatus)
Klínatka vidlitá (Onychogomphus forcipatus)
Šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula)
Šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula)
Šídlo tmavé (Anax parthenope)
Šídlo tmavé (Anax parthenope)
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace